M/V Jin Hai Xin sold

M/V Jin Hai Xin which was built in 2011 at Chinese shipyard The Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding for $8.4 million for further trading.